Mga Tuntunin sa Sertipikasyon

Ang bilang ng mga entry sa glossary na ito ay 2.
Hanapin ang mga paksa ng glossary (pinapayagan ang mga regular na expression)

Mga Glossary