Mga Tuntunin ng Customs

Ang bilang ng mga entry sa glossary na ito ay 0.
Hanapin ang mga paksa ng glossary (pinapayagan ang mga regular na expression)

Mga Glossary

Walang nakitang entry

Sa kabila ng patuloy na epidemya ng coronavirus, ang kasalukuyang linggo ay nagdala ng mga accountant ng ilang mabuting balita.
00:10 30-05-2020 Higit pang detalye ...
Ang mga kinatawan ng estado ng Duma ay iminungkahi na nililimitahan ang karapatang makatanggap ng mga benepisyo sa bata ng isang asawa na hindi nakatira kasama ang bata at hindi pinangangalagaan siya.
23:30 29-05-2020 Higit pang detalye ...