Menu

Inspeksyon ng Customs

Hanapin ang mga paksa ng glossary (pinapayagan ang mga regular na expression)

Mga Glossary

termino Depinisyon
Inspeksyon ng Customs

Inspeksyon ng mga kalakal at sasakyan na nauugnay sa pag-alis ng mga seal, mga seal at iba pang paraan ng pagtukoy ng mga kalakal, pagbubukas ng packaging ng mga kalakal o kargamento ng espasyo ng isang sasakyan o lalagyan, lalagyan at iba pang mga lugar kung saan ang mga kalakal ay o matatagpuan.

Bilang ng mga tanawin - 16949