Teknikal na pakikipagtulungan ng militar

Hanapin ang mga paksa ng glossary (pinapayagan ang mga regular na expression)

Mga Glossary

termino Depinisyon
Teknikal na pakikipagtulungan ng militar

Ang mga gawain sa larangan ng internasyunal na relasyon na may kaugnayan sa pag-export at pag-import, kabilang ang supply o pagbili, ng mga produktong militar, pati na rin ang pag-unlad at produksyon ng mga produktong militar

Mga Pananaw - 7038
Ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay pumirma ng isang kautusan sa karagdagang buwanang pagbabayad sa mga pamilya na may karapatan sa kapital ng maternity.
01:55 09-04-2020 Higit pang detalye ...
Ang panlabas na form para sa pagkalkula ng buwis sa personal na kita, kinakalkula at pinigil ng isang ahente ng buwis, na inaprubahan ng Appendix No. 1 sa pagkakasunud-sunod ng Pederal na Serbisyo sa Buwis ng Russia na may petsang 14.10.2015 Hindi. (tulad ng susugan sa pagkakasunud-sunod ng Federal Tax Service ng Russia ng 17.01.2018 No. MMV-7-11 /), ...
01:43 09-04-2020 Higit pang detalye ...
Binalaan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang mga awtoridad sa rehiyon na imposible na malawakang limitahan ang gawain ng mga negosyo at pasanin ang mga kumpanya ng operating na may mga karagdagang sanggunian, paliwanag at pag-apruba.
01:30 09-04-2020 Higit pang detalye ...