Ang listahan ng mga code sa pag-uuri ng badyet na inirerekomenda para sa paggamit ng mga kalahok ng dayuhang pang-ekonomiyang aktibidad kapag nagbabayad ng mga kaugalian at iba pang mga pagbabayad sa pederal na badyet

Pangalan ng pagbabayad Ang inirekumendang pederal na code ng kita para sa pagbabayad
1 Halaga idinagdag na buwis sa mga kalakal na na-import sa teritoryo ng Russian Federation 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Mga sobra sa mga kalakal na na-import sa teritoryo ng Russian Federation 153 1 10 09000 01 0000 110
3 I-export ang mga tungkulin sa customs sa langis na krudo 153 1 10 09000 01 0000 110
4 I-export ang mga tungkulin ng customs sa natural na gas 153 1 10 09000 01 0000 110
5 I-export ang mga tungkulin sa customs sa mga kalakal na gawa sa langis 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Iba pang tungkulin sa pag-export 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Mga bayarin sa kustomer 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Mga tungkulin sa customs, buwisbinabayaran ng mga indibidwal sa magkatulad na halaga ng mga tungkulin sa kaugalian, mga buwis o sa anyo ng pinagsamang pagbabayad sa kaugalian 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Mga paunang pagbabayad para sa mga hinaharap na kaugalian at iba pang mga pagbabayad 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Seguridad ng deposito upang ma-secure ang pagbabayad ng mga kaugalian at iba pang mga pagbabayad 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Magbayad ng mga tungkulin (iba pang mga tungkulin, buwis at singil na may katumbas na epekto) na binayaran alinsunod sa Annex No. 5 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 sa Mayo 2014 (halaga ng pagbabayad (recalculations, atraso at atraso sa nararapat na pagbabayad, kabilang sa kinansela) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Mag-import ng mga tungkulin (iba pang mga tungkulin, buwis at singil na may katumbas na epekto) na binayaran alinsunod sa Annex No. 5 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 noong Mayo 2014 (interes at interes sa mga may-katuturang pagbabayad) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Ang mga espesyal, anti-paglalaglag at countervailing na mga tungkulin na binayaran alinsunod sa Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 sa Mayo 2014 (halaga ng pagbabayad (muling pagkalkula, utang at pagtanggi sa may-katuturang pagbabayad, kabilang ang kinansela) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Espesyal, anti-paglalaglag at countervailing tungkulin na binayaran alinsunod sa Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 sa Mayo 2014 (interes at interes sa mga may-katuturang pagbabayad) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Ang pansamantalang espesyal, pansamantalang anti-paglalaglag at pansamantalang mga tungkulin sa kabayaran na binayaran alinsunod sa Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 sa Mayo 2014 (halaga ng pagbabayad (recalculations, atraso at atraso sa nararapat na kabayaran, kabilang ang kinansela) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Ang pansamantalang espesyal, pansamantalang anti-paglalaglag at pansamantalang tungkulin ng kabayaran na binayaran alinsunod sa Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 noong Mayo 2014 ng taon (interes at interes sa kani-kanilang kabayaran) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Ang bayad sa paggamit (ang halaga ng bayad na binayaran para sa gulong mga sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import sa Russian Federation, maliban sa mga may gulong na sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Ang bayad sa paggamit (parusa para sa late payment ng bayad na binayaran para sa mga may gulong na sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import sa Russian Federation, maliban sa mga may gulong na sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Ang bayad sa paggamit (ang halaga ng bayad na binayaran para sa mga may gulong na sasakyan (tsasis) at mga trailer para sa kanila, na na-import sa Russian Federation mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Ang bayad sa paggamit (multa para sa late payment ng bayad na binayaran para sa mga may gulong na sasakyan (chassis) at mga trailer para sa kanila, na na-import sa Russian Federation mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Ang bayad sa paggamit (ang halaga ng bayad na binayaran para sa mga sasakyan na itinutulak sa sarili at ang kanilang mga trailer na na-import sa Russian Federation, maliban sa mga sasakyan at mga trailer na inangkat mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Ang bayad sa paggamit (ang halaga ng singil na binabayaran para sa mga sasakyang itinulak sa sarili at ang kanilang mga trailer na na-import sa Russian Federation mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Estado tungkulin para sa paggawa ng mga paunang desisyon sa pag-uuri ng mga kalakal ayon sa nag-iisang kalakal na Nomenclature ng Aktibidad sa Ekonomiyang Pangkawanggawa ng Customs Union 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Tungkulin ng Estado para sa pagpapalabas ng mga excise stamp na may dalawang-dimensional bar code na naglalaman ng tagatukoy ng pinag-isang sistema ng automated na impormasyon ng estado para sa pag-record ng dami ng produksyon at sirkulasyon ng ethyl alkohol, alkohol at alkohol na naglalaman ng mga produkto para sa pag-label ng mga inuming nakalalasing 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Iba pang mga kinita mula sa kabayaran ng mga gastos ng pederal na badyet (mga pederal na estado ng estado, Bank of Russia, namamahala na mga katawan ng estado na sobrang badyet na pondo ng Russian Federation) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Ang mga pondo mula sa pagtatapon at pagbebenta ng nakumpiska at iba pang ari-arian ay binago sa kita ng Russian Federation (sa mga tuntunin ng pagbebenta ng mga inventories ng nasabing ari-arian) (iba pang mga pondo mula sa pagtatapon at pagbebenta ng nakumpiska at iba pang ari-arian na binago sa kita ng Russian Federation) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Ang mga pondong binabayaran ng mga importer sa mga awtoridad sa customs para sa pagpapalabas ng mga stamp ng excise 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Ang mga parusa (multa) para sa paglabag sa mga kilos na bumubuo sa batas ng Eurasian Economic Union, ang batas ng Russian Federation sa kaugalian (hindi kasama mula Enero 1, 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Ang mga parusa (multa) para sa paglabag sa batas ng pera ng Russian Federation at mga kilos ng mga regulasyon sa pera ng pera, pati na rin ang batas ng Russian Federation sa larangan ng kontrol ng pag-export (hindi kasama mula Enero 1, 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Ang mga parusa (multa) para sa paglabag sa batas ng Russian Federation sa mga pundasyon ng sistema ng konstitusyon ng Russian Federation, sa kapangyarihan ng estado ng Russian Federation, sa serbisyong pampubliko ng Russian Federation, sa mga halalan at referenda ng Russian Federation, sa Commissioner for Human Rights sa Russian Federation (hindi kasama mula Enero 1, 2020 taon) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Mga multa na multa (mga multa) at iba pang mga halagang tinipon mula sa mga taong nagkasala ng mga krimen, at sa pagbabayad ng pinsala sa ari-arian na kredito sa pederal na badyet 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Iba pang mga kita mula sa mga multa na multa (multa) at iba pang mga kabuuan ng mga pinsala, na kredito sa pederal na badyet 153 1 16 90010 01 6000 140
1 sa 20 (33)

Mga Komento (0)

Ang rating ng 0 mula sa 5 batay sa mga boto ng 0
Walang mga entry

Sumulat ng isang bagay na kapaki-pakinabang

  1. Panauhin
Paki-rate ang materyal:
Mga Attachment (0 / 3)
Ibahagi ang iyong lokasyon