Menu

Ang listahan ng pagsang-ayon ng mga uri ng uri ng mga buwis, mga bayarin at iba pang mga bayarin na sisingilin ng mga awtoridad ng mga kaugalian, mga kodigo ng klasipikasyon ng badyet

Pangalan ng pagbabayad Ang paggamit ng mga pagbabayad Uri ng pagbabayad Code ng Uri ng Pagbabayad Kodigo sa Pag-uuri ng Badyet
1 Mga bayarin sa kustomer para sa customs operations (para sa customs clearance ng mga kalakal, para sa deklarasyon ng customs kalakal para sa mga operasyon sa kaugalian) Ang mga pagbabayad ay inilapat sa buong EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Bayad ng kustomer para sa pag-escort ng customs Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Mag-import ng mga kaugalian tungkulin (iba pang mga bayarin, buwis at mga bayarin na may katumbas na pagkilos), ang obligasyon na magbayad na lumitaw mula sa 1 Septiyembre 2010 Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 Mag-import customs dutyna ang obligasyon na magbayad ay lumitaw bago 1 Septiyembre 2010 Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Espesyal na tungkulin na itinatag alinsunod sa Protocol sa paggamit ng mga espesyal na proteksiyon, anti-paglalaglag at countervailing na mga panukala kaugnay sa mga third country (Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 noong Mayo 2014 ng taon) Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Anti-dumping duty itinatag alinsunod sa Protocol sa aplikasyon ng espesyal na proteksiyon, anti-paglalaglag at countervailing mga panukala laban sa mga ikatlong bansa (Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 sa Mayo 2014) Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Ang tungkulin ng kompensasyon na itinatag alinsunod sa Protocol sa paggamit ng mga espesyal na proteksiyon, anti-paglalaglag at countervailing na mga panukala kaugnay sa mga third country (Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 noong Mayo 2014 ng taon) Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Mag-trigger ng panukalang panukala na inilalapat alinsunod sa Kasunduan ng Libreng Trade sa pagitan ng Eurasian Economic Union at mga miyembro nito, sa isang banda, at ang Sosyalistang Republika ng Vietnam, sa kabilang banda, 29 ng Mayo 2015. Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Preliminary special duty Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Advance anti-dumping duty Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Paunang bayad sa kompensasyon Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Espesyal na tungkulin na binayaran alinsunod sa pamamaraan na itinakda para sa pagkolekta ng nararapat na paunang mga uri ng mga tungkulin Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Anti-dumping duty na binayaran alinsunod sa pamamaraan na itinatag para sa pagkolekta ng nararapat na paunang mga uri ng mga tungkulin Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Bayad sa kompensasyon na binayaran alinsunod sa pamamaraan na itinakda para sa pagkolekta ng nararapat na paunang mga uri ng bayad Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Value added tax Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Mga tungkulin ng customs at mga buwis sa mga flat rate para sa mga kalakal para sa personal na paggamit Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Ang kabuuang pagbabayad ng customs para sa mga kalakal para sa personal na paggamit Mga bayad na inilapat sa buong EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Mga bayarin sa imbakan ng kustomer Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation I-export ang mga tungkulin sa kaugalian 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 I-export ang customs duty sa krudo langis na na-export sa labas ng customs territory ng EAEU Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation I-export ang mga tungkulin sa kaugalian 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 I-export ang tungkulin ng customs sa langis na krudo, maliban sa langis na na-export sa labas ng customs territory ng EAEU Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation I-export ang mga tungkulin sa kaugalian 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 I-export ang customs duty sa natural gas Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation I-export ang mga tungkulin sa kaugalian 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 I-export ang customs duty sa mga kalakal na ginawa mula sa langis Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation I-export ang mga tungkulin sa kaugalian 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 I-export ang customs duty sa mga kalakal kung saan walang hiwalay na code para sa uri ng pag-iimprenta ng customs duty Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation I-export ang mga tungkulin sa kaugalian 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 I-export ang customs duty sa krudo langis na na-export mula sa teritoryo ng Russian Federation sa pamamagitan ng teritoryo ng Republika ng Belarus sa pamamagitan ng transportasyon ng pipeline, sa ilalim ng magkakahiwalay na kasunduan Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation I-export ang mga tungkulin sa kaugalian 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Excise tax sa ethyl alcohol mula sa mga hilaw na materyales ng pagkain (maliban sa mga distillate ng alak, ubas, prutas, brandy, calvados, temporal) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Excise duty sa mga produkto ng alak Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Excise sa pipe ng tabako, paninigarilyo, nginunguyang, ng sanggol, snuffing, hookah (maliban sa tabako, ginamit bilang raw na materyal para sa produksyon ng mga produktong tabako) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Excise sa gasolina sasakyan Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Excise sa straight-run gasoline Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Excise sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan hanggang sa 67,5 KW (90 l.s.a) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Excise sa diesel fuel Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Excise sa mga langis ng motor para sa diesel at (o) karburetor (iniksyon) engine Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Ang excise sa mga alak, mga wines ng prutas (maliban sa sparkling wine (champagne), mga inumin ng alak na ginawa nang walang pagdaragdag ng rectified ethyl alcohol na ginawa mula sa raw na materyales ng pagkain, at (o) alcoholized grape o iba pang wort, at (o) alak na paglilinis, o) paglilinis ng prutas Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Excise sa beer na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng etil alkohol sa 0,5 porsyento, napapabilang Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Ang excise sa mga produkto ng alak na may dami ng etil na alkohol sa paglipas ng 9 porsiyento (maliban sa beer, alak, wines ng prutas, sparkling wines (champagnes), mga inumin na alak na ginawa nang walang pagdaragdag ng rectified ethyl alcohol na ginawa mula sa mga hilaw na pagkain ng pagkain, at (o) alcoholized grape o iba pang mga prutas mash, at (o) alak maglinis, at (o) maglinis ng prutas) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Ang excise sa mga produkto ng alak na may dami ng etil alkohol hanggang sa 9 porsyento kasama (maliban sa serbesa, inumin na ginawa batay sa serbesa, alak, alak ng prutas, sparkling wines (champagnes), cider, poire, mead, alak inumin na ginawa nang walang pagdaragdag ng rectified ethyl Ang alkohol na ginawa mula sa mga hilaw na materyales ng pagkain, at (o) alcoholized na ubas o iba pang prutas na mash, at (o) alak na paglilinis, at (o) paglilinis ng prutas) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Ang katungkulan sa excileg sa mga distillate: alak, ubas, prutas, brandy, calvados, whiskey Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Excise sa ethanol mula sa mga di-pagkain na hilaw na materyales Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Excise sa cider, poiret, mead Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Excise sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 67,5 kW (90 HP) at hanggang sa 112,5 kW (150 HP) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Excise sa motorsiklo na may kapangyarihan ng engine sa itaas 112,5 kW (150 hp) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Excise sa sparkling wines (champagne) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Excise sa beer na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng etil alkohol sa paglipas ng 0,5 porsyento at hanggang sa 8,6 porsyento kasama, inumin na beer-based Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Ang excise sa serbesa na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng etil na alkohol sa paglipas ng 8,6 na porsyento Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Excise sa tabako Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Excise sa mga sigarilyo (tabako), bidis, kretek Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Excise sa mga sigarilyo, sigarilyo Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Excise sa gitna distillates Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Excise sa electronic delivery system ng nikotina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Excise sa likido para sa mga electronic delivery system ng nikotina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Excise sa tabako (mga produkto ng tabako) na inilaan para sa pagkonsumo sa pamamagitan ng pag-init Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Excise sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 112,5 kW (150 HP) at hanggang sa 147kW (200 HP) napapabilang Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Excise sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 147kW (200 HP) at hanggang sa 220 kW (300 HP) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Excise sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 220 kW (300 HP) at hanggang sa 294 kW (400 HP) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Excise sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 294 kW (400 HP) at hanggang sa 367 kW (500 HP) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Excise sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa paglipas ng 367 kW (500 HP) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation excises 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Mga pondo mula sa pagbebenta ng mga nakumpiskang kalakal sa mga tuntunin ng pagbebenta ng mga inventories ng tinukoy na ari-arian Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga Pondo at Mga Pinsala 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Ang mga pondo mula sa pagbebenta ng mga kalakal na pinigil ng mga awtoridad ng customs, sa halagang kinakalkula sa araw ng pag-iimbak ng mga tungkulin sa pag-import ng mga kalakal na ito at mga buwis na pwedeng bayaran kapag inilagay ang mga na-detain na kalakal sa ilalim ng pamamaraan ng pagpapalabas ng customs para sa domestic consumption Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga Pondo at Mga Pinsala 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Ang mga multa, maliban sa mga multa para sa paglabag sa batas ng pera ng Russian Federation at mga batas ng mga regulasyon ng mga awtoridad ng pera, na hinirang ng mga awtoridad ng customs, at mga multa para sa paglabag sa batas ng Russian Federation sa mga batayan ng konstitusyunal na sistema ng Russian Federation, sa kapangyarihan ng estado ng Russian Federation, sa pampublikong serbisyo ng Russian Federation, sa mga halalan at ang reperendum ng Russian Federation sa Commissioner for Human Rights sa Russian Federation Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga Pondo at Mga Pinsala 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Mga multa para sa paglabag sa batas ng pera ng Russian Federation at mga kilos ng pera na kumokontrol sa mga awtoridad, na hinirang ng mga awtoridad sa kaugalian Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga Pondo at Mga Pinsala 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Mga multa para sa paglabag sa batas ng Russian Federation sa mga batayan ng sistemang konstitusyunal ng Russian Federation, sa kapangyarihan ng estado ng Russian Federation, sa serbisyong sibil ng Russian Federation, sa halalan at reperendum ng Russian Federation, sa Komisyoner para sa mga Karapatang Pantao sa Russian Federation Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga Pondo at Mga Pinsala 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Ang mga pondo na natanggap mula sa aplikasyon ng mga panukala ng sibil at administratibong pananagutan Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga Pondo at Mga Pinsala 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Ang mga natanggap na pondo dahil sa aplikasyon ng mga panukalang kriminal na pananagutan sa mga kaso na pinasimulan ng mga awtoridad sa kaugalian Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga Pondo at Mga Pinsala 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin sa mga awtoridad sa kaugalian
65 Iba pang mga kita mula sa rendering bayad na mga serbisyo sa pamamagitan ng mga tatanggap ng mga pondo at kabayaran ng mga gastos Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Iba pang mga non-tax revenue Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Mga paunang pagbabayad para sa mga hinaharap na kaugalian at iba pang mga pagbabayad Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Tinitiyak ang katuparan ng obligasyon na magbayad ng mga tungkulin sa kaugalian, buwis, espesyal, anti-paglalaglag, mga tungkulin sa pagbilang ng timbang, maliban sa gayong seguridad na ginawa ng isang cash deposit Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9080
69 Ang deposito ng pera na ginawa bilang seguridad para sa pagganap ng obligasyon na magbayad ng mga tungkulin sa kaugalian, buwis, espesyal, anti-paglalaglag, mga tungkulin sa pag-iingat Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Tinitiyak ang pagganap ng mga tungkulin ng isang legal na entity na nagtataglay ng mga gawain sa larangan ng mga kaugalian bilang isang kinatawan ng kaugalian Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Tinitiyak ang katuparan ng mga tungkulin ng isang legal na entity na nagtataglay ng mga gawain sa larangan ng mga kaugalian bilang isang carrier ng kaugalian Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Tinitiyak ang pagganap ng mga tungkulin ng isang legal na entity na nagtataglay ng mga aktibidad sa larangan ng mga kaugalian bilang may-ari ng pansamantalang bodega ng imbakan Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Tinitiyak ang pagganap ng mga tungkulin ng isang legal na entity na nagtataglay ng mga gawain sa larangan ng mga kaugalian bilang may-ari ng isang warehouse ng customs Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Tinitiyak ang katuparan ng mga tungkulin ng isang legal na entity na nagtataglay ng mga gawain sa larangan ng mga kaugalian bilang may-ari ng isang walang-tungkulin na tindahan Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Pagtitiyak ng pagganap ng mga tungkulin ng awtorisadong pang-ekonomiyang operator Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Tinitiyak ang pagganap ng mga tungkulin ng isang legal na entity na naglalabas ng mga aktibidad sa larangan ng mga kaugalian bilang may-ari ng isang libreng warehouse Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Tinitiyak ang katuparan ng mga tungkulin ng isang legal na entity na nagtataglay ng mga gawain sa larangan ng mga kaugalian bilang isang kinatawan ng customs at customs carrier Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Tinitiyak ang katuparan ng mga tungkulin ng isang legal na entity na nagtataguyod ng mga gawain sa larangan ng mga kaugalian bilang isang kinatawan ng kaugalian, at tinitiyak ang katuparan ng mga tungkulin ng awtorisadong pang-ekonomiyang operator Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Tinitiyak ang katuparan ng mga tungkulin ng isang legal na entity na nagtataguyod ng mga gawain sa larangan ng mga kaugalian bilang isang carrier ng kaugalian, at tiyakin ang katuparan ng mga tungkulin ng isang awtorisadong pang-ekonomiyang operator Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Tinitiyak ang katuparan ng mga tungkulin ng isang legal na entity na nagtataglay ng mga gawain sa larangan ng mga kaugalian bilang isang kinatawan ng customs at customs carrier, at tiyakin ang pagganap ng mga tungkulin ng isang awtorisadong pang-ekonomiyang operator Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Ang deposito ng pera na ginawa bilang seguridad para sa mga obligasyon ng organisasyon na gumamit ng nakuha na mga selyo ng excise kung saan hindi natupad ang obligasyon ng samahan Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Ang mga pondong binabayaran ng mga importer sa mga awtoridad sa customs para sa pagpapalabas ng mga stamp ng excise Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Bayad sa paggamit para sa gulong mga sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import sa Russian Federation, maliban sa mga may gulong na sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Ang bayad sa pag-recycle na binayaran para sa mga may gulong na sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import sa Russian Federation mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Bayad ng estado para sa pag-aampon ng mga paunang desisyon sa pag-uuri ng mga kalakal ayon sa nag-iisang kalakal na Nomenclature ng Aktibidad ng Aktibidad ng Banyagang ng EAEU Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Bayad sa paggamit para sa mga kotse at trailer na itinutulak sa sarili para sa mga ito na na-import sa Russian Federation, maliban sa mga kotse at trailer na itinutulak sa sarili para sa mga ito na na-import mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Bayad sa paggamit na binabayaran para sa mga sasakyan at trailer na itinutulak sa sarili na na-import sa Russian Federation mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Iba pang mga uri ng pagbabayad na sisingilin ng mga awtoridad sa kaugalian 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Mga parusa para sa late payment ng mga tungkulin sa customs para sa mga operasyon ng customs (para sa customs clearance ng mga kalakal, para sa deklarasyon ng mga kalakalpara sa mga operasyon sa kaugalian) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Mga multa para sa late payment ng customs duties para sa customs escort Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Ang mga parusa para sa late payment ng mga tungkulin sa pag-import (iba pang mga tungkulin, mga buwis at mga bayad na may katumbas na epekto), ang obligasyon na magbayad na lumitaw mula sa 1 Setyembre 2010 na taon Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Parusa para sa late na pagbabayad ng mga tungkulin sa pag-import, ang obligasyon na magbayad kung saan lumitaw bago 1 Setyembre 2010 taon Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Parusa para sa late payment ng isang espesyal na tungkulin itinatag alinsunod sa Protocol sa aplikasyon ng mga espesyal na proteksiyon, anti-paglalaglag at countervailing mga panukala na may kaugnayan sa mga third bansa (Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 sa Mayo 2014) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Mga parusa para sa late payment ng anti-dumping duty itinatag alinsunod sa Protocol sa aplikasyon ng espesyal na proteksiyon, anti-paglalaglag at countervailing mga panukala na may kaugnayan sa ikatlong bansa (Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 sa Mayo 2014) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Ang mga parusa para sa late payment ng bayad sa kompensasyon na itinatag alinsunod sa Protocol sa aplikasyon ng espesyal na proteksiyon, anti-paglalaglag at mga hakbang sa pagsasauli laban sa mga ikatlong bansa (Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 noong Mayo 2014) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Mga parusa para sa late payment ng value added tax Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Parusa para sa late pagbabayad ng mga tungkulin ng customs at buwis sa isang pare-parehong rate para sa mga kalakal para sa personal na paggamit Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Mga parusa para sa late payment ng kabuuang pagbabayad ng customs sa paggalang ng mga kalakal para sa personal na paggamit Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Mga parusa para sa late payment ng customs fee para sa imbakan Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Ang mga parusa para sa late payment ng isang espesyal na tungkulin itinatag alinsunod sa batas ng Russian Federation Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Ang mga parusa para sa late payment ng antidumping na tungkulin itinatag alinsunod sa batas ng Russian Federation Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Ang mga parusa para sa late payment ng bayad sa kompensasyon na itinatag alinsunod sa batas ng Russian Federation Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Mga parusa para sa late payment ng pansamantalang espesyal na tungkulin Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Mga parusa para sa late payment ng advance anti-dumping duty Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Mga parusa para sa late payment ng paunang bayad sa kompensasyon Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Mga multa para sa late payment ng espesyal na bayad na binayaran sa paraan na inireseta para sa koleksyon ng mga nararapat na paunang mga uri ng mga bayarin Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Ang mga parusa para sa late payment ng antidumping duty na binayaran alinsunod sa pamamaraan na itinakda para sa pagkolekta ng mga kaukulang pansamantalang tungkulin Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Mga parusa para sa late payment ng bayad sa kompensasyon, binayaran sa paraan na inireseta para sa koleksyon ng mga nararapat na paunang mga uri ng mga bayarin Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Mga parusa para sa late payment ng pag-export ng customs duty sa krudo langis na nailipat sa labas ng customs teritoryo ng EAEU Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Mga multa para sa late payment ng customs tax sa export sa langis na krudo, maliban sa langis na na-export sa labas ng customs territory ng EAEU Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Parusa para sa late payment ng pag-export customs duty sa natural gas Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Mga multa para sa late payment ng mga tungkulin sa pag-export sa mga kalakal na nagmula sa langis Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Mga multa para sa late payment ng mga tungkulin sa pag-export ng mga kalakal na walang hiwalay na code para sa uri ng mga tungkulin sa pag-export ng customs Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Ang mga parusa para sa late payment ng customs customs export sa langis na krudo, na na-export mula sa teritoryo ng Russian Federation sa pamamagitan ng teritoryo ng Republika ng Belarus sa pamamagitan ng transportasyon ng tubo, sa ilalim ng magkakahiwalay na kasunduan Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Mga parusa para sa late payment ng excise sa ethyl alcohol mula sa mga hilaw na materyales ng pagkain (maliban sa mga distillate ng alak, ubas, prutas, brandy, calvados, whiskey) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Mga parusa para sa late payment ng excise duty sa mga produktong naglalaman ng alak Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Mga parusa para sa late payment ng excise duty sa pipe ng tabako, paninigarilyo, nginunguyang, ng sanggol, snuffing, hookah (maliban sa tabako, ginamit bilang raw na materyal para sa produksyon ng mga produktong tabako) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Penalty para sa late payment ng excise duty sa gasoline automobile Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Penalty para sa late payment ng excise tax sa tuwid na run gasoline Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Mga parusa para sa late payment ng excise tax sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan hanggang sa 67,5 kW (90 HP) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Mga parusa para sa late payment ng excise duty sa diesel fuel Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Parusa para sa late payment ng excise sa mga langis ng motor para sa diesel at (o) karburetor (iniksyon) engine Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Ang mga parusa para sa late payment ng excise tax sa wines, wines ng prutas (maliban para sa sparkling wines (champagnes), mga inumin na alak na ginawa nang walang pagdaragdag ng rectified ethyl alcohol na ginawa mula sa raw na materyales ng pagkain, at (o) alcoholized grape o iba pang wort ng prutas, at (o) alak magdalis at / o maglinis ng prutas Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Mga parusa para sa late payment ng excise tax sa beer na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng etil na alkohol sa 0,5 na porsyento, kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Ang mga parusa para sa late payment ng excise duty sa mga produkto ng alak na may dami ng fraction ng etil na alkohol sa paglipas ng 9 porsyento (maliban sa beer, wines, wines ng prutas, sparkling wines (champagnes), mga inumin na alak na ginawa nang walang pagdaragdag ng rectified ethyl alcohol na ginawa mula sa raw na materyales ng pagkain. ) alcoholized grape o iba pang mga prutas wort, at (o) alak maglinis, at (o) prutas maglinis) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Ang mga parusa para sa late payment ng excise tax sa mga produktong alkohol na may dami ng fraction ng etil alkohol hanggang sa 9 porsyento kasama (maliban sa beer, mga inumin na ginawa batay sa serbesa, alak, mga wines ng prutas, sparkling wines (champagnes), cider, poiret, mead, wine drink made walang karagdagan ng rectified ethyl alkohol na ginawa mula sa pagkain raw na materyales, at (o) alcoholized ubas o iba pang prutas mash, at (o) alak maglinis, at (o) prutas maglinis) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Mga parusa para sa late payment ng excise duty sa wine, ubas, prutas, brandy, calvados, whisky distillates Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Mga multa para sa late payment ng excise tax sa ethyl alcohol mula sa mga raw na materyales na hindi pagkain Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Penalty para sa late payment ng excise sa cider, poire, mead Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Ang mga parusa para sa late payment ng excise tax sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 67,5 kW (90 HP) at hanggang sa 112,5 kW (150 HP) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Ang mga parusa para sa late payment ng excise sa mga motorsiklo na may kapangyarihan ng engine sa itaas 112,5 kW (150 hp) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Penalty para sa late payment ng excise sa sparkling wines (champagne) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Ang mga parusa para sa late payment ng excise tax sa beer na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng ethyl alcohol sa paglipas ng 0,5 na porsyento at hanggang sa 8,6 na porsiyento kasama ang mga inumin na may beer Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Ang mga parusa para sa late payment ng excise tax sa beer na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng ethyl alcohol sa paglipas ng 8,6 na porsiyento Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Mga parusa para sa late payment ng excise sa mga tabako Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Penalty for late payment of excise sa cigarillos (cigar), bidi, kretek Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Mga parusa para sa late payment ng excise tax sa mga sigarilyo, sigarilyo Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Mga parusa para sa late payment ng excise sa mga gitnang distillate Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Mga parusa para sa late payment ng excise tax sa electronic system ng paghahatid ng nikotina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Mga parusa para sa late payment ng excise duty sa mga likido para sa mga electronic delivery system ng nikotina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Mga parusa para sa late payment ng excise tax sa tabako (mga produkto ng tabako), na nilayon para sa pagkonsumo sa pamamagitan ng pag-init Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Ang mga parusa para sa late payment ng excise tax sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 112,5 kW (150 HP) at hanggang sa 147 kW (200 HP) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Ang mga parusa para sa late payment ng excise tax sa mga pasahero na may makina ng engine sa itaas 147kW (200 hp) at hanggang sa 220 kW (300 hp) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Ang mga parusa para sa late payment ng excise tax sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 220 kW (300 HP) at hanggang sa 294 kW (400 HP) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Ang mga parusa para sa late payment ng excise tax sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 294 kW (400 HP) at hanggang sa 367 kW (500 HP) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Mga multa para sa late payment ng excise tax sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 367 kW (500 HP) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Ang mga parusa para sa late payment ng utilization fee na binayaran para sa mga may gulong na sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import sa Russian Federation, maliban sa may gulong na sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Ang mga parusa para sa late payment ng bayad sa paggamit na binayaran para sa mga may gulong na sasakyan (chassis) at mga trailer para sa mga ito na na-import sa Russian Federation mula sa teritoryo ng Republika ng Belarus Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Mga parusa 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Interes para sa pagtanggi ng pagbabayad ng mga tungkulin sa pag-import, ang obligasyon na magbayad na lumitaw mula sa 1 Setyembre 2010 Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Interes para sa pagtanggi ng pagbabayad ng import customs duty, ang obligasyon na magbayad na lumitaw bago 1 Setyembre 2010 taon Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Ang interes na kung ipinagpaliban ang pagbabayad ng isang espesyal na tungkulin, Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 itinatag alinsunod sa Protocol sa paggamit ng mga espesyal na proteksiyon, anti-paglalaglag at countervailing na mga panukala kaugnay sa mga third country (Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 noong Mayo 2014 ng taon) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad
152 Ang interes na kung ipinagpaliban ang pagbabayad ng tungkulin ng anti-paglumpo na itinatag alinsunod sa Protocol sa paggamit ng mga espesyal na proteksiyon, anti-paglalaglag at countervailing na mga panukala kaugnay sa mga third country (Annex No. 8 sa Treaty on the Eurasian Economic Union of 29 noong Mayo 2014 ng taon) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Ang interes na kung ipinagpaliban ang pagbabayad ng bayad sa kompensasyon na itinatag alinsunod sa Protocol sa paggamit ng mga espesyal na proteksiyon, anti-paglalaglag at countervailing na mga panukala kaugnay ng mga ikatlong bansa (Annex No. 8 sa Treaty sa Eurasian Economic Union ng 29 noong Mayo 2014 ng taon) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Kapakinabangan na tiniis ang pagbabayad ng tungkulin sa pag-export ng customs sa langis na krudo na nailipat sa labas ng teritoryo ng customs ng EAEU Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Ang interes na tiyakin ang pagbabayad ng tungkulin sa pag-export ng customs sa langis na krudo, maliban sa langis na na-export sa labas ng customs territory ng EAEU Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Kapansin-pansin na ang pagtanggi sa pagbabayad ng tungkulin sa pag-export ng customs sa natural gas ay ibinigay Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Interes na kung ipagpaliban ang pagbabayad ng tungkulin sa pag-export ng customs sa mga kalakal na nakuha mula sa langis Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Ang interes na tila ang pagtanggi sa pagbabayad ng tungkulin sa pag-export sa mga kalakal na may paggalang kung saan ang isang hiwalay na code ng uri ng tungkulin sa pag-export ng customs ay hindi ipinagkaloob Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Ang interes ay tila nagbibigay ng pagtanggi sa pagbabayad ng tungkulin sa pag-export ng customs sa langis na krudo na na-export mula sa teritoryo ng Russian Federation sa pamamagitan ng teritoryo ng Republika ng Belarus sa pamamagitan ng transportasyon ng tubo, sa ilalim ng magkakahiwalay na kasunduan Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise duty sa ethyl alcohol mula sa mga hilaw na materyales ng pagkain (maliban sa alak, ubas, prutas, brandy, calvados, whisky distillate) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise duty sa mga produktong naglalaman ng alak Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise duty sa pipe ng tabako, paninigarilyo, nginunguyang, ng sanggol, snuffing, hookah (maliban sa tabako, ginamit bilang raw na materyal para sa produksyon ng mga produktong tabako) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Interesado para sa pagtanggi ng pagbabayad ng excise tax sa motor na gasolina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise tax sa tuwid na run gasolina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Interes para sa pagpapahinto ng excise tax sa mga pasahero na may makina ng engine hanggang sa 67,5 kW (90 hp) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise duty sa diesel fuel Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Interes para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise sa mga langis ng motor para sa diesel at (o) karburetor (iniksyon) na mga engine Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Ang interes para sa pagpapaliban ng pagbabayad ng excise tax sa wines, wines ng prutas (maliban sa sparkling wines (champagnes), mga inumin na alak na ginawa nang walang pagdaragdag ng rectified ethyl alcohol na ginawa mula sa raw na materyales ng pagkain, at (o) alcoholized grape o iba pang prutas na mash, at (o) alak magdalis at / o maglinis ng prutas Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise sa serbesa na may pamantayan (pamantayan) na nilalaman ng dami ng dami ng etil alkohol sa 0,5 na porsiyento, kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Ang interes para sa mga ipinagpaliban na pagbabayad ng tungkulin ng excise sa mga produktong alkohol na may dami ng ethyl alcohol sa paglipas ng 9 porsyento (maliban sa beer, wines, wines ng prutas, sparkling wines (champagnes), mga inumin na alak na ginawa nang walang karagdagan ng rectified ethyl alcohol na ginawa mula sa mga hilaw na materyales ng pagkain. ) alcoholized grape o iba pang mga prutas wort, at (o) alak maglinis, at (o) prutas maglinis) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Ang interes para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise duty sa mga produkto ng alak na may dami ng fraction ng ethyl alkohol hanggang sa 9 porsyento kasama (maliban sa beer, inumin na ginawa batay sa serbesa, alak, mga wines ng prutas, sparkling wines (champagnes), cider, poiret, mead, inuming alak walang karagdagan ng rectified ethyl alkohol na ginawa mula sa pagkain raw na materyales, at (o) alcoholized ubas o iba pang prutas mash, at (o) alak maglinis, at (o) prutas maglinis) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Interes para sa pagtanggi sa tungkulin ng excise sa alak, ubas, prutas, brandy, calvados, whisky distillates Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise tax sa ethyl alcohol mula sa mga raw na materyales na hindi pagkain Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise duty sa cider, poire, mead Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Interes para sa pagpapaliban ng excise tax sa mga pasahero kotse na may kapangyarihan ng engine sa itaas 67,5 kW (90 hp) at hanggang sa 112,5 kW (150 hp) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Interesado para sa ipinagpaliban pagbabayad ng excise sa mga motorsiklo na may kapangyarihan ng engine sa paglipas ng 112,5 kW (150 hp) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Interes para sa pagpapahinto ng excise tax sa sparkling wines (champagne) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Interesado para sa pagpapaliban sa pagbabayad ng excise sa beer na may isang standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng ethyl na alak sa paglipas ng 0,5 na porsiyento at hanggang sa 8,6 na porsiyento kasama ang mga inumin na may beer Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Interesado para sa pagkaantala ng pagbabayad ng excise tax sa serbesa na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng ethyl alcohol sa paglipas ng 8,6 na porsyento Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Interesado para sa pagpapaliban ng excise tax sa mga sigarilyo Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Interesado para sa pagpapaliban ng excise tax sa mga sigarilyo (sigarilyo), bidis, kretek Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Interes para sa pagpapawalang bisa ng mga buwis sa sigarilyo, sigarilyo Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Interes sa pagtanggi sa tungkulin ng excise sa mga gitnang distillate Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise tax sa electronic system ng paghahatid ng nikotina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise duty sa mga likido para sa mga electronic delivery system ng nikotina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng excise duty sa tabako (mga produkto ng tabako), na nilayon para sa pagkonsumo sa pamamagitan ng pag-init Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Interes para sa pagpapaliban ng excise tax sa mga kotse ng pasahero na may lakas ng engine sa itaas 112,5 kW (150 hp) at hanggang sa 147 kW (200 hp), napapabilang Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Interesado para sa ipinagpaliban pagbabayad ng excise tax sa mga pasahero kotse na may engine kapangyarihan sa itaas 147 kW (200 HP) at hanggang sa 220 kW (300 HP), kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Interes para sa pagpapaliban ng excise tax sa mga pasahero kotse na may kapangyarihan ng engine sa itaas 220 kW (300 hp) at hanggang sa 294 kW (400 hp) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Interes para sa pagpapaliban ng excise tax sa mga pasahero kotse na may kapangyarihan ng engine sa itaas 294 kW (400 hp) at hanggang sa 367 kW (500 hp) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Interes para sa pag-aalis ng excise tax sa mga pasahero kotse na may kapangyarihan ng engine sa itaas 367 kW (500 HP) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad ng halaga idinagdag na buwis Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interesado para sa ipinagpaliban na pagbabayad 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Interes sa pagbabayad sa pag-install ng mga tungkulin sa pag-import, ang obligasyon na magbayad na lumitaw mula sa 1 Septiyembre 2010 Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Ang interes sa pagbabayad sa pag-install ng mga tungkulin sa pag-import, ang obligasyon na magbayad kung saan lumitaw bago ang taong 1 Setyembre 2010 Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Interes sa pagbabayad ng panustos ng excise sa ethyl alcohol mula sa mga hilaw na materyales ng pagkain (maliban sa mga distillate wine, ubas, prutas, brandy, calvados, whiskey) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Interes sa pagbabayad ng panunungkulan ng tungkulin ng excise sa mga produktong naglalaman ng alak Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Ang interes sa pagbabayad ng panunungkulan ng excise tax sa pipe ng tabako, paninigarilyo, nginunguyang, ng sanggol, snuffing, hookah (maliban sa tabako, ginamit bilang raw na materyal para sa produksyon ng mga produktong tabako) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Interes sa pag-install ng pagbabayad ng excise tax sa motor gasoline Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Interes sa pagbabayad ng panunungkulan ng excise tax sa tuwid na run gasolina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Interes sa pag-install ng excise sa mga kotse ng pasahero na may kapangyarihan ng engine hanggang sa 67,5 kW (90 hp) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Interes sa pag-install ng pagbabayad ng excise duty sa diesel fuel Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Interes sa pagbabayad ng panustos ng excise sa mga langis ng motor para sa diesel at (o) karburetor (iniksyon) engine Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Ang interes sa mga installment ng pagbabayad ng excise tax sa mga wines, wines ng prutas (maliban para sa sparkling wine (champagnes), mga inumin na alak na ginawa nang walang pagdaragdag ng rectified ethyl alcohol na ginawa mula sa raw na materyales ng pagkain, at (o) alcoholized grape o iba pang prutas na mash, at (o) alak magdalis at / o maglinis ng prutas Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Interes sa pag-install ng pagbabayad ng excise tax sa beer na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng etil alkohol sa 0,5 na porsyento, kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Ang interes sa pag-install ng pagbabayad ng excise tax sa mga produkto ng alak na may dami ng fraction ng ethyl alcohol sa paglipas ng 9 porsyento (maliban sa beer, alak, wines ng prutas, sparkling wines (champagnes), mga inumin na alak na ginawa nang walang pagdaragdag ng rectified ethyl alcohol na ginawa mula sa raw na materyales ng pagkain. ) alcoholized grape o iba pang mga prutas wort, at (o) alak maglinis, at (o) prutas maglinis) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Ang interes sa pag-install ng pagbabayad ng excise tax sa mga produkto ng alak na may dami ng fraction ng etil alkohol hanggang sa 9 porsyento kasama (maliban sa beer, inumin na ginawa batay sa serbesa, alak, mga wain ng prutas, sparkling wines (champagnes), cider, poiret, mead, inuming alak walang karagdagan ng rectified ethyl alkohol na ginawa mula sa pagkain raw na materyales, at (o) alcoholized ubas o iba pang prutas mash, at (o) alak maglinis, at (o) prutas maglinis) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Interes sa pagbabayad ng panustos ng excise sa distillates alak, ubas, prutas, brandy, calvados, whisky Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Interes sa pag-install ng pagbabayad ng excise duty sa ethyl alcohol mula sa mga di-pagkain na hilaw na materyales Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Interes sa pagbabayad ng panunungkulan ng tungkulin ng excise sa cider, poire, mead Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Interes sa pag-install ng excise sa mga pasahero kotse na may kapangyarihan ng engine sa itaas 67,5 kW (90 hp) at hanggang sa 112,5 kW (150 hp) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Interes sa pag-install ng excise sa mga motorsiklo na may kapangyarihan ng engine sa 112,5 kW (150 hp) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Ang interes sa pagbabayad sa pag-install ng excise sa sparkling wines (champagne) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Interes sa pag-install ng pagbabayad ng excise tax sa beer na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng etil na alkohol sa paglipas ng 0,5 na porsyento at hanggang sa 8,6 na porsiyento kasama ang mga inumin na may beer Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Interes sa pag-install ng pagbabayad ng excise sa beer na may standard (standardized) na nilalaman ng dami ng dami ng ethyl alcohol sa paglipas ng 8,6 na porsiyento Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Interes sa pagbayad sa pagbayad ng excise tax sa mga tabako Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Interes sa pagbayad sa pagbabayad ng excise tax sa mga sigarilyo (sigarilyo), bidi, kretek Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Interes sa mga installment para sa excise tax sa mga sigarilyo, sigarilyo Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Interes sa pagbayad sa pagbabayad ng excise tax sa mga gitnang distillate Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Interes sa pagbabayad ng panunungkulan ng excise tax sa electronic system ng paghahatid ng nikotina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Interes sa mga pag-install para sa excise tax sa pagbubuwis sa mga electronic delivery system ng nikotina Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Interes sa pagbabayad ng panunungkulan ng excise tax sa tabako (mga produkto ng tabako), para sa pagkonsumo sa pamamagitan ng pag-init Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Interes sa pag-install ng excise sa mga kotse ng pasahero na may kapangyarihan ng engine sa paglipas ng 112,5 kW (150 hp) at hanggang sa 147 kW (200 hp), napapabilang Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Interes sa pag-install ng excise sa mga kotse ng pasahero na may kapangyarihan ng engine sa paglipas ng 147 kW (200 hp) at hanggang sa 220 kW (300 hp), napapabilang Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Interes sa pag-install ng excise sa mga pasahero kotse na may kapangyarihan ng engine sa itaas 220 kW (300 hp) at hanggang sa 294 kW (400 hp) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Interes sa pag-install ng excise sa mga pasahero kotse na may kapangyarihan ng engine sa itaas 294 kW (400 hp) at hanggang sa 367 kW (500 hp) kasama Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Interes sa panulukan ng excise sa mga pasahero kotse na may isang kapangyarihan ng engine sa paglipas ng 367 kW (500 HP) Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Interesado para sa pagkakaloob ng pagbabayad sa pag-install ng halaga na idinagdag na buwis Ang mga pagbabayad, ang pagbabayad nito ay itinakda ng batas ng Russian Federation Interes sa pagbayad sa pag-install 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 sa 20 (228)


Mula sa 1.01.2020, ang mga sumusunod na BSC ay hindi kasama sa pag-uuri ng badyet ng mga kita sa badyet:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 "Iba pang mga resibo mula sa mga parusa sa pananalapi (multa) at iba pang mga halaga para sa mga pinsala na na-kredito sa badyet ng pederal";
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 "Bayad na bayad sa kaso ng paglabag sa mga termino para sa paglilipat ng halaga ng mga tungkulin sa pag-export ng customs";
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 "Ang mga pondo mula sa pagtatapon at pagbebenta ng nakumpiska at iba pang mga pag-aari ay naging kita ng Russian Federation, maliban sa mga pondo mula sa pagbebenta ng mga nakumpisadong pag-aari na natanggap bilang isang resulta ng mga pagkakasala ng katiwalian (patungkol sa pagbebenta ng mga inventory ng nasabing pag-aari) (iba pa mga pondo mula sa pagtatapon at pagbebenta ng nakumpiska at iba pang mga pag-aari ay naging kita ng Russian Federation);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 "Koleksyon ng cash (multa) para sa administrative offenses sa larangan ng buwis at bayad na itinakda ng Code ng Russian Federation sa mga paglabag sa administratibo ”;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 "Koleksyon ng cash (multa) para sa paglabag sa mga gawa na bumubuo sa karapatan ng Eurasian Economic Union, ang batas ng Russian Federation sa kaugalian";
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 "Koleksyon ng cash (multa) para sa paglabag sa batas ng pera ng Russian Federation at mga kilos ng mga regulasyon ng mga katawan ng pera, pati na rin ang batas ng Russian Federation sa larangan ng kontrol ng pag-export";
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 "Cash collection (multa) para sa paglabag sa batas ng Russian Federation sa mga pundasyon ng constitutional system ng Russian Federation, sa kapangyarihan ng estado ng Russian Federation, sa pampublikong serbisyo ng Russian Federation, sa mga halalan at referenda ng Russian Federation, sa Commissioner para sa Human Rights sa Russian Federation ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 "Mga parusa sa cash (multa) para sa paglabag sa batas ng Russian Federation sa pag-counteract sa legalisasyon (laundering) ng mga nalikom mula sa krimen at financing ng terorismo, sa sirkulasyon ng mga narkotiko at psychotropic na gamot";
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 "Ang mga parusa sa pananalapi (multa) at iba pang mga halagang makukuha mula sa mga taong nagkasala ng paggawa ng mga krimen at kabayaran para sa pinsala sa pag-aari na na-kredito sa badyet ng federal";
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 "Mga parusa sa pananalapi (multa) para sa paglabag sa batas ng kagubatan sa mga plot ng kagubatan na nasa pederal na pagmamay-ari";
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 "Koleksyon ng cash (multa) para sa paglabag sa batas sa kontrol ng estado sa pagpapatupad ng internasyonal na transportasyon sa kalsada";
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 "Mga parusa sa pananalapi (multa) para sa mga pagkakasala na pang-administratibo na lumalabag sa kalusugan, na ibinigay ng Code of Administrative Offenses ng Russian Federation".